Daily Archives: 29/08/2021

6 สิ่งที่ต้องรู้ สำหรับมือใหม่หัดเล่นหุ้น

มือใหม่หัดเล่นหุ้นหลายคนอาจยังไม่กล้าที่จะลงเล่นหุ้น แม้ว่าการเล่นหุ้นจะเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีปัจจัยและความเสี่ยงอยู่หลายอย่าง