ทีมงานของเรา

AVC Insurance

จิดาภา สุนทรวัฒน์

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 5801112820
เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน 078976

มาตรฐานวิชาชีพ

  • Member of The Premier Association of Finnancial Professional (MDRT),USA
    สมาขิกสมาคมมีอาชีพทางด้าการเงินระดับสูง สหรัฐอเมริกา
  • Fellow Chartered Financial Practitioner (FChFP)
    คุณวุฒิทางวิชาชีพสำหรับมืออาชีพ ด้านบริการทางการเงิน


สาขาอื่นๆ ที่เชี่ยวชาญ

  • Scholarship and Educational Planning นักวางแผนการศึกษาบุตร