ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเอไอเอ : AVC INSURANCE

โทร: 091-959-9592  อีเมล: [email protected]

AIA Health Happy

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY

เหมา เบิ้ล คุ้ม ป่วยแค่ไหน ก็แฮปปี้ได้

AIA Health Happy

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY

อายุรับประกัน 6 - 75 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี วงเงินเหมาจ่าย 1/5/15/25 ล้าน

AIA HEALTH HAPPY

ยกระดับความคุ้มครอง ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

"เหมาจ่าย" ค่ารักษาพยาบาล

จ่ายผลประโยชน์หมวดค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ รวมถึงอุบัติเหตุฉุกเฉินใน 24 ชั่วโมงแบบตามจริงในวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์

"เบิ้ล" ให้สองเท่า

รับผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่าทันที กรณีเป็นโรคร้ายแรงตามเงื่อนไข ต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่เจอรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์​

"คุ้ม" ด้วยบริการเสริม

จากเอไอเอและพันธมิตร เช่น AIA Vitality , บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY

สนใจผลิตภัณฑ์นี้ ติดต่อเราได้เลย

0874009419

กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามช่องทางการติดต่อและเวลาที่ลูกค้าสะดวก กรณีระบุ Line ID เอาไว้ รบกวนลูกค้าตรวจสอบการเพิ่มเพื่อนและกล่องข้อความในไลน์ด้วยนะคะ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายตามจริง ตามความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อปี เพิ่มเติมผลประโยชน์เป็น 2 เท่าเมื่อต้องเข้ารับการรักษาด้วยโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

AIA Health Happy แฟกซ์เคลมได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย ในเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญาทั่วประเทศ

แพ็คเกจประกันสุขภาพเหมาจ่าย

AIA HEALTH HAPPY

AIA HEALTH HAPPY

AIA Health Happy
AIA Health Happy
AIA Health Happy
AIA Health Happy
หมายเหตุ:
* ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
** ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งแล้ว สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
*** ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
**** โรคร้ายแรง หมายถึง โรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack), โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke), การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-Pass Surgery), โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer), การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation) และการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ตา (Surgery to Aorta)
หมายเหตุ:
* ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
** ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งแล้ว สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
*** ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
**** โรคร้ายแรง หมายถึง โรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack), โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke), การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-Pass Surgery), โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer), การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation) และการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ตา (Surgery to Aorta)

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH HAPPY

สนใจผลิตภัณฑ์นี้ ติดต่อเราได้เลย

0874009419

กรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามช่องทางการติดต่อและเวลาที่ลูกค้าสะดวก กรณีระบุ Line ID เอาไว้ รบกวนลูกค้าตรวจสอบการเพิ่มเพื่อนและกล่องข้อความในไลน์ด้วยนะคะ

เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy

ตารางเบี้ยประกัน AIA Health Happy

* เบี้ยประกันที่แสดงในตารางยังไม่ได้รวมส่วนของประกันชีวิตหลัก

** ประกันสุขภาพ จะประกอบไปด้วยเบี้ยประกันสองส่วน คือ เบี้ยประกันชีวิตหลัก สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท และเบี้ยประกันสุขภาพ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท แต่รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวอย่างเคสที่เราให้การบริการ

AIA Health Happy
 • ลูกค้าเพศชาย อายุ 61 ปี เลือกแผนความคุ้มครองประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA Health Happy แผน 5 ล้านบาท เบี้ยประกันรายปี 56,442 บาท
 • เคสนี้ทางทีมงานได้บริการ paper claim โดยลูกค้าได้สำรองจ่ายไปก่อน เนื่องจากลูกค้าตรวจพบโรคไตวาย (หนึ่งในโรคร้ายแรง) เมื่ออายุกรมธรรม์ได้ 1 ปี 6 เดือน ซึ่งยังไม่ครบ 2 ปี ทำให้บริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบหาสาเหตุที่อาจทำให้เป็นมาก่อนทำประกัน
 • ลูกค้าแถลงข้อมูลสุขภาพตามจริง ไม่มีการปกปิดประวัติก่อนทำประกัน บริษัทใช้เวลาพิจารณาและสืบประวัติไม่เกิน 60-90 วันทำการก่อนแจ้งอนุมัติสินไหม ยอดรวม 208,368.50 บาท จากการเข้าพักรักษาตัวทั้งหมด 6 วันโดยมีส่วนต่างจากค่าห้องและค่าแพทย์เยี่ยมประจำวันตามวงเงินความคุ้มครอง
ตัวอย่างบริการเคลม
 • ลูกค้าเพศชาย อายุ 33 ปี เลือกแผนความคุ้มครองประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA Health Happy แผน 5 ล้านบาท บวกค่าชดเชยรายได้วันละ 1,700 บาท เบี้ยประกันรายปี 34,147.52 บาท (เคสนี้บริษัทมีการปรับเพิ่มเบี้ยส่วนสุขภาพ 50% เนื่องจากประวัติสุขภาพและค่า BMI)
 • ลูกค้าไปพบแพทย์ด้วยอาการไข้ขึ้นสูง อ่อนเพลีย ซึ่งมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และมีการ x-ray พบว่าเชื้อได้เริ่มลุกลามลงปอด ทางคุณหมอจึงลงความเห็นให้ลูกค้ามีความจำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ลูกค้าแถลงข้อมูลสุขภาพตามจริง ไม่มีการปกปิดประวัติก่อนทำประกัน และกรมธรรม์พ้นระยะเวลารอคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถใช้บริการ fax claim ผ่านทางโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาได้เลย โดยบริษัทได้อนุมัติสินไหมค่ารักษาผ่านทางโรงพยาบาลเป็นจำนวน 49,221 บาท จากการเข้าพักรักษาตัวทั้งหมด 4 วัน และอนุมัติค่าชดเชยอีกจำนวน 6,800 บาท โดยการโอนผ่านบัญชีของลูกค้าภายใน 3 วันทำการ
 • เคสนี้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ครอบคลุมในตอนแรก ซึ่งเป็นค่า SWAB TEST โดยทางทีมงานได้บริการ paper claim ให้กับลูกค้าย้อนหลัง เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ บริษัทใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7 วันทำการก่อนแจ้งอนุมัติสินไหมเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 3,640 บาท (ส่วนค่าเวชภัณฑ์ 2 เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขประกันสุขภาพ จึงไม่สามารถเคลมได้)
ตัวอย่างบริการเคลม
 • ลูกค้าเพศหญิง อายุ 42 ปี เลือกแผนความคุ้มครองประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA Health Happy แผน 25 ล้านบาท บวกค่าชดเชยรายได้วันละ 400 บาท เบี้ยประกันรายปี 57,830.70 บาท
 • เมื่ออายุกรมธรรม์ได้ 139 วัน ลูกค้าไปพบแพทย์ด้วยอาการเจ็บทวารหนักและถ่ายเป็นเลือด คุณหมอลงความเห็นว่าลูกค้าเป็นริดสีดวงทวารและต้องได้รับการผ่าตัด ซึ่งเคสนี้ทางทีมงานได้บริการ paper claim โดยลูกค้าได้สำรองจ่ายไปก่อน เนื่องจากโรงพยาบาลอยู่ในระหว่างต่อสัญญากับทางบริษัท จึงไม่สามารถทำการ fax claim ได้
 • ลูกค้าแถลงข้อมูลสุขภาพตามจริง ไม่มีการปกปิดประวัติก่อนทำประกัน บริษัทใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7 วันทำการก่อนแจ้งอนุมัติสินไหม ยอดรวม 58,135 บาท จากการเข้าพักรักษาตัวทั้งหมด 2 วัน เท่ากับลูกค้าไม่มีส่วนต่างในการรักษาครั้งนี้

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ​

เพื่อขอคำแนะนำและหาแบบประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้เลย

0874009419

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามช่องทางการติดต่อและเวลาที่ลูกค้าสะดวก กรณีระบุ Line ID เอาไว้ รบกวนลูกค้าตรวจสอบการเพิ่มเพื่อนและกล่องข้อความในไลน์ด้วยนะคะ

Customer Review

ทำไมต้องทำประกันเอไอเอกับเรา ?

ทำไมต้องทำประกัน
เอไอเอกับเรา ?

Previous
Next
Previous
Next
ขั้นตอนชำระเงิน

ขั้นตอนการสมัครทำประกันสุขภาพ

 • ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต เพื่อปรึกษาและขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แจ้งนัดหมายกับตัวแทน หรือสมัครทำประกันสุขภาพออนไลน์ ผ่านระบบ AIA iSign
 • แถลงข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับใช้ในการสมัครทำประกันและข้อมูลสุขภาพ
 • ชำระเบี้ยประกันผ่านทาง QR Code , บัตรเครดิตออนไลน์ หรือหักบัตรเครดิต / หักบัญชีอัตโนมัติต่อเนื่อง
 • รับเล่มกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสุขภาพ

 • เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และอาชีพ
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการพิจารณารับประกัน
 • สำหรับลูกค้าที่มีสุขภาพแข็งแรง น้ำหนักส่วนสูง (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถสมัครประกันแบบตอบคำถามสุขภาพได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปตรวจสุขภาพ
 • หากลูกค้ามีประวัติสุขภาพ จะมีการเรียกขอตรวจหรือขอประวัติสุขภาพเพิ่มเติมเพื่อพิจารณารับประกัน ซึ่งแต่ละท่านจะมีรายการตรวจที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประวัติสุขภาพและประวัติการเจ็บป่วยของลูกค้าแต่ละราย

โดยปกติทั่วไป ประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ที่สมควรได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ รวมถึงโรคร้ายแรงต่าง ๆ การติดเชื้อโควิด เชื้อ RSV อย่างไรก็ตาม ก็มีบางโรคที่เป็นข้อยกเว้นที่บริษัทประกันจะไม่ได้ให้ความคุ้มครอง รวมถึงโรคที่เป็นมาก่อนหน้าการทำประกันสุขภาพ หรือการเจ็บป่วยในระหว่างที่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อยกเว้นทั่วไปที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง (General Exclusion)

ข้อยกเว้นทั่วไปที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง ได้แก่

 1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
 2. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติใการพัฒนาการของร่างกาย เว้นแต่ สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฎอาการหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปี
 3. การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหา สิว ผิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนัก การผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อเสริมความงาม ยกเว้นว่าการผ่าตัดนั้นเป็นการตกแต่งบาดแผลจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง หรือเป็นการผ่าตัดที่แพทย์ลงความเห็นว่ามีความจำเป็นเนื่องจากอาการดังกล่าวนั้นส่งผลต่อการดำรงชีวิต เช่น หนังตาปิดจนบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นอย่างหนัก เป็นต้น
 4. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมัน การคุมกําเนิด
 5. การตรวจรักษา หรือป้องกัน การใช้ยาหรือสารต่าง ๆ เพื่อการชะลอความเสื่อมของวัย หรือการใช้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การรักษาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศทั้งในหญิงหรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศและการแปลงเพศ
 6. การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการร้องขอเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือการร้องขอผ่าตัด การพักฟื้นหรือการพักเพื่อฟื้นฟูรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉย ๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวของโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
 7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การทำฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นกรณีจำเป็นอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟัน และการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
 9. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
 10. การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
 11. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน (Sleep Test)
 12. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายหลังการถูกสัตว์ทำร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับบาดเจ็บ
 13. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
 14. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม ฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
 15. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหนีการจับกุม
 16. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 
* อ้างอิงจากข้อยกเว้นโดยทั่วไปของสัญญาประกันสุขภาพ

ถ้าคุณกำลังมองหาประกันสุขภาพ เอไอเอ แต่ยังไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอคำแนะนำและหาแบบประกันที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้เลย

0874009419

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ประกันสุขภาพ เอไอเอ

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามช่องทางการติดต่อและเวลาที่ลูกค้าสะดวก กรณีระบุ Line ID เอาไว้ รบกวนลูกค้าตรวจสอบการเพิ่มเพื่อนและกล่องข้อความในไลน์ด้วยนะคะ

แบบประกันอื่น ๆ