ประกันสุขภาพ AIA

Health happy & health saver

ประกันสุขภาพ AIA

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • ประกันสุขภาพ AIA Health Happy ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ รวมถึงอุบัติเหตุฉุกเฉินใน 24 ชั่วโมงแบบตามจริง (เหมาจ่าย) ในวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์
  • ประกันสุขภาพ AIA Health Saver ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบมี OPD ใช้ได้สูงสุด 30 ครั้งต่อปี คุ้มครองค่าแพทย์ประจำวัน ค่าผ่าตัดใหญ่แบบตามจริง (เหมาจ่าย) ในวงเงินความคุ้มครองตามกรมธรรม์

เปรียบเทียบแผนประกันสุขภาพ AIA

ประกันสุขภาพ AIA
ประกันสุขภาพ AIA
ประกันสุขภาพ AIA
ประกันสุขภาพ AIA
ประกันสุขภาพ AIA
ประกันสุขภาพ AIA

สนใจซื้อประกันสุขภาพ AIA

ตัวอย่างบริการเคลมด้วยประกันสุขภาพ AIA

ประกันสุขภาพ AIA
ประกันสุขภาพ AIA
ประกันสุขภาพ AIA
ประกันสุขภาพ AIA

ทำไมต้องซื้อประกันสุขภาพ AIA กับเรา

ประกันสุขภาพ AIA
ประกันสุขภาพ AIA
ประกันสุขภาพ AIA
ประกันสุขภาพ AIA