คปภ.แจ้งยกเลิกสิทธิ์เบิกค่ารักษาเคลมโควิด home isolation มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย. 64

วางแผนประกัน

คปภ.แจ้งยกเลิกสิทธิ์เบิกเคลมค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชยรายวัน ในฐานะผู้ป่วยในแบบ home isolation กรณีติดเชื้อโควิด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เหตุจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง

5 แนวคิดการวางแผนมรดกแบบคนรวย

5 แนวคิดการวางแผนมรดกแบบคนรวย

5 แนวคิดการวางแผนมรดกแบบคนรวย
บรรดาคนรวยที่วางแผนโอนทรัพย์มรดกให้ลูกหลานต้องคิดถึงภาษีมรดกจากการให้อสังหาริมทรัพย์ เงินฝาก ยานพาหนะหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ

สำรวจความพร้อมก่อนมีลูก

สำรวจความพร้อมก่อนมีลูก

เราพร้อมจะเป็นพ่อแม่หรือยัง เราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้หรือไม่ เชื่อว่าหลายคนมีคำถามนี้ในใจและวางแผนทำ ประกันสุขภาพเด็ก

สรุปบทเรียนที่ได้จากวิกฤติโควิด

สรุปบทเรียนที่ได้จากวิกฤติโควิด

สรุปบทเรียนที่ได้จากวิกฤติโควิด
ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 และความตกต่ำทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เราได้เรียนรู้และได้คิดอะไรมากมาย เพราะชีวิตมีความไม่แน่นอนและเรื่องไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้เสมอ จำเป็นต้องมีหลักประกันที่ช่วยให้ความมั่นคงในชีวิต