ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเอไอเอ : AVC INSURANCE

โทร: 091-959-9592  อีเมล: [email protected]

ประกันโรคร้ายแรง

ทางเลือกใหม่ที่จะปกป้องความสุขของคุณและครอบครัวจากภัยร้ายแรง
วางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ พร้อมลดหย่อนภาษีได้เต็มสิทธิ์ ด้วยแบบประกัน AIA CI SUPERCARE
ระยะเวลาชำระเบี้ยสั้น มีมูลค่ากรมธรรม์ เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา

 

ทางเลือกใหม่ที่จะปกป้องความสุขของคุณและครอบครัวจากภัยร้ายแรง วางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ พร้อมลดหย่อนภาษีได้เต็มสิทธิ์ ระยะเวลาชำระเบี้ยสั้น เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา

จุดเด่นแบบประกันโรคร้ายแรงตลอดชีพ AIA CI SUPERCARE

คุ้มครองตลอดชีวิต (จนถึงอายุ 99 ปี)

ชดเชยเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง

เวนคืนได้เบี้ยประกันไม่จ่ายทิ้ง

คุ้มครองครบทุกระยะโรคร้ายแรง

เบี้ยประกันคงที่ (จ่าย 10/20 ปี)

ลดหย่อนภาษี

ผลประโยชน์โดยย่อ

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ผู้หญิง อายุ 31 ปี
เลือกแบบชำระ 20 ปี
ทุนประกัน 1,000,000 บาท
เบี้ยประกันปีละ 33,140 บาท

ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลาง
บริษัทจ่าย 20% ของทุนประกัน
= 200,000 บาท

ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรงหรือเสียชีวิต
บริษัทจ่าย 80% ของทุนประกันที่เหลือ
= 800,000 บาท

ผู้ชาย อายุ 29 ปี
เลือกแบบชำระ 20 ปี
ทุนประกัน 1,000,000 บาท
เบี้ยประกันปีละ 34,550 บาท

ชำระเบี้ยครบ 20 ปี
ไม่เคยได้รับการวินิจฉัย
ว่าเป็นโรคร้ายแรง

อายุครบ 70 ปี ตัดสินใจ
เวนคืนกรมธรรม์เป็นเงินเกษียณ
ได้รับเงินก้อน 821,000 บาท

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้ กรุณากรอกข้อมูล

ความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน คือแรงผลักดันสำคัญของเรา

AVC ยินดีให้คำแนะนำ

แจ้งความสนใจของคุณไว้ ทีมงาน AVC จะติดต่อกลับผ่านช่องทางที่สะดวกตามที่ระบุ เพื่อยืนยันการรับบริการและให้คำแนะนำในขั้นตอนต่อไป

ติดต่อเรา

ไม่ต้องกังวลหากคุณมีข้อสงสัยสามารถติดต่อขอคำปรึกษาเราได้ตลอดเวลา