3 สิ่งในชีวิตที่จะดีขึ้น… เมื่อมี “การวางแผนการเงิน”

financial planning

“การวางแผนการเงิน” อาจจะไม่ได้ทำให้เรารวยเร็วขึ้น

“การวางแผนการเงิน” อาจจะไม่ใช่วิธีที่ทำให้เราได้ผลตอบแทนมากที่สุด

แต่ “การวางแผนการเงิน” จะช่วยให้เรามีเงินใช้ไปตลอดชีวิต ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตาม

“3 สิ่งในชีวิตที่จะดีขึ้น… เมื่อเรามีการวางแผนการเงินที่ดี” มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

ชีวิตมีเงินออมมากขึ้น

          การวางแผนการเงินก็เปรียบเหมือนการวางแผนของชีวิต เพราะแผนการเงินจะเริ่มจากการที่เรากำหนด ”เป้าหมายชีวิต” ของตัวเองก่อน รู้ว่าชีวิตต้องการอะไร และจะทำอย่างไรให้ถึงเป้าหมาย ซึ่ง เป้าหมายส่วนใหญ่ในชีวิต ก็มักจะมีเรื่องของ ”เงิน” เป็นปัจจัยหลัก อยู่เสมอ ไม่ว่าจะซื้อรถ ซื้อบ้าน ท่องเที่ยว หรือเกษียณ

          ความต้องการที่อยากจะให้เป้าหมายในชีวิตเป็นจริงนี้เอง ที่จะเป็นแรงผลักดันที่ดีให้เราวางแผนออมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้ถึงเป้าหมาย

ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น

          โดยปกติเวลาที่เราทำงาน มีรายได้ และมีเงินเหลือเก็บหลังจากหักรายจ่ายแล้ว คนส่วนใหญ่มักจะเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยธนาคารจะค่อนข้างน้อยมากในปัจจุบัน เฉลี่ยอยู่ที่ 0.5-1.0% แต่เพราะการเก็บเงินในบัญชีออมทรัพย์นั้น ถือเป็นช่องทางที่ฝากง่ายและถอนง่ายที่สุด

          อย่างไรก็ตาม หากเราฝากเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีเป้าหมาย โดยธรรมชาติของคนเรานั้นก็มักจะถอนเงินออกมาใช้จ่าย จนทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บในท้ายที่สุด

          แต่ถ้าเรามีการวางแผนการเงิน เราก็จะรู้แล้วว่า เราต้องบริหารรายรับ-รายจ่ายอย่างไร จะแบ่งเงินส่วนไหนไปซื้อกองทุน หุ้น ประกัน หรือจะเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อไว้ใช้สำหรับท่องเที่ยว ดาวน์รถ ดาวน์คอนโด

          หรือหากเป้าหมายคือการเก็บเงินเพื่อการเกษียณ หรือเงินสำหรับใช้ในอนาคตระยะยาว เราก็สามารถเลือกจัดสรรเงินไว้ในที่ที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น การซื้อกองทุน RMF ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วย

ชีวิตมีความสงบสุขทางใจ

          การวางแผนการเงินที่ดี จะช่วยให้เรามีเงินใช้ไปตลอดชีวิต ทำให้ชีวิตสามารถรับความเสี่ยงต่าง ๆ ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็ตาม ตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดเจนที่สุด คงหนีไม้พ้นสถานการณ์ในปัจจุบัน จากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 หากเรามีการวางแผนการเงินที่ดี เราก็จะมีเงินสำรองไว้ใช้ในช่วงที่ไม่สามารถหารายได้ ซึ่งมาจาก การวางแผนสภาพคล่องทางการเงิน

          ในขณะเดียวกัน หากเราเกิดป่วยด้วยโรคโควิด-19 เราก็จะมีประกันสุขภาพที่ช่วยคุ้มครอง ซึ่งมาจาก การวางแผนโอนย้ายความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

          การวางแผนทางการเงินนั้น มีความสำคัญต่อคนทุกช่วงอายุ และวัตถุประสงค์ทางการเงินที่เคยตั้งไว้ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ เลือกเป้าหมายที่เหมาะสม หาช่องทางและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของตัวเอง ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราเกิดความสงบสุขทางใจ (Peace of mind) เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราได้เตรียมพร้อมรับมือกับทุกเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.