ทำไมถึงต้องวางแผนภาษี

ภาษี (Tax) คือ เงินที่รัฐบาลขอเรียกเก็บจากประชาชนและผู้ประกอบการที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศในด้านต่าง ๆ
AVC Insurance

AVC Insurance

ทำไมถึงต้องวางแผนภาษี

SHARES

       ภาษี (Tax) คือ เงินที่รัฐบาลขอเรียกเก็บจากประชาชนและผู้ประกอบการที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศในด้านต่าง ๆ

       การวางแผนภาษี ( Tax Planning ) นั้นไม่ใช่การหลีกเลี่ยงการเสียภาษี แต่การวางแผนภาษีคือการเตรียมการเพื่อกำหนดแนวทางการเสียภาษีให้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นการป้องกันค่าใช้จ่าย หรือค่าปรับ ซึ่งเกิดจากการชำระภาษีไม่ถูกต้อง

Table of Contents

ทำไมถึงต้องวางแผนภาษี

ที่มารูปภาพ: https://pixabay.com/th/photos/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81

ทำไมต้องวางแผนภาษี

       การเสียภาษีนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคน ซึ่งการวางแผนภาษีนั้นสามารถเลือกทำได้หลายทาง แต่การวางแผนภาษีที่หลาย ๆ คงอาจคิดไม่ถึงนั้นคือการทำ ประกันสุขภาพ เพราะคุณสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นั่นเอง

ประเภทของผู้เสียภาษี

ประเภทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

       ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งภาษีที่ต้องเสียนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้ ขึ้นอยู่กับว่ารายได้นั้นมาจากรายได้ประเภทอะไร โดยจะชำระเงินเป็นรายปี

ประเภทภาษีเงินได้นิติบุคคล

       ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากนิติบุคคลที่ทำธุรกิจที่จดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบของบริษัทฯ หรือในรูปแบบห้างหุ้นส่วน ซึ่งจะมีแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ด้วยกันสองแบบ ได้แก่ แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 และแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51

ข้อดีของการวางแผนภาษี

ประหยัดเวลาและรวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดความผิดพลาด

       เพราะหากคุณชำระภาษีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนอาจทำให้เสียค่าปรับได้ ซึ่งการเสียค่าปรับนั้นนอกจากจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้ว ยังต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ทำให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

      การวางแผนภาษีจะทำให้คุณได้ศึกษาข้อกฎหมายที่จะทำให้กิจการของคุณได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด เช่น ศึกษาว่ารายได้ประเภทอะไรที่ได้รับการยกเว้นภาษี รวมถึงการทำ ประกันสุขภาพ เพื่อให้ได้รับทั้งความคุ้มครองและนำไปลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น

ช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น

       สำหรับกิจการที่มีการวางแผนภาษีจะทำให้สามารถตัดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไป นอกจากนั้นยังช่วยในการเพิ่มกำไรของกิจการให้สูงขึ้นโดยการวางแผนภาษีอีกด้วย

ฝึกให้เป็นคนที่รู้จักการวางแผน

      คุณสามารถนำการวางแผนภาษีนั้นไปปรับใช้กับการวางแผนงานอื่น ๆ ในอนาคตได้ ดังนั้นการวางแผนภาษีจึงเป็นการฝึกให้คุณเป็นคนที่ทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน รอบคอบ และเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานน้อยมาก

     ในปัจจุบันมีธุรกิจและอาชีพที่หลากหลายในสังคม ซึ่งแต่ละธุรกิจแต่ละอาชีพมีอัตราภาษี  และค่าลดหย่อนที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้มีเงินได้จึงควรวางแผนภาษีเพื่อให้ได้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเลือกทำ ประกันสุขภาพ เพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีนั่นเอง

ที่มาข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี!

ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาคุณ