วางแผนซื้อประกันยังไง ไว้ใช้ลดหย่อนภาษี

       หลายคนคงทราบดีว่า ประกันสุขภาพ เป็นประกันที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่โรคร้ายได้เข้ามาทำลายความสุขในการดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น โดยนอกจากการทำประกันจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจแล้วยังถือเป็นการวางแผนการเงินรูปแบบหนึ่ง เพราะทำให้ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาล เจ็บป่วยเมื่อไหร่ก็มีประกันทำหน้าที่คุ้มครอง ที่สำคัญยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

วางแผนการซื้อประกัน

วางแผนซื้อ ประกันสุขภาพ อย่างไรถึงสามารถลดหย่อนภาษีได้

        ภาษี จำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขภาษีและวางแผนลดหย่อนภาษีให้ดีเสียก่อน เริ่มต้นจากการสำรวจตนเองก่อนว่าเหมาะกับความคุ้มครองด้านใดบ้าง เช่น บิดามารดาเคยเป็นโรคร้ายแรงใดบ้าง เพราะโรคบางโรคอาจส่งต่อทางกรรมพันธุ์ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดในอนาคต รวมถึงยังต้องวางแผนด้านค่าใช้จ่ายว่าแต่ละเดือน หรือแต่ละปี จะต้องจ่ายค่าประกันเท่าไหร่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายตามมาภายหลัง

       ไม่เพียงแต่เรื่องความคุ้มครองและค่าใช้จ่ายในการทำประกันเท่านั้น เพราะอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการศึกษาเงื่อนไขทางภาษีเพื่อให้สามารถนำไปลดหย่อนได้จริง โดยประกันสำหรับสุขภาพนั้นสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่มีเงื่อนไขคือต้องเป็นประกันที่ทำให้ตนเอง โดยสามารถนำมาลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท ที่สำคัญต้องเป็นการทำประกันกับบริษัทประกันในประเทศไทย สำหรับเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ นั่นคือต้องคุ้มครองการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ชดเชยหากเกิดกรณีทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ และต้องมีความคุ้มครองโรคร้ายแรงรวมอยู่ด้วย

        นอกจากการทำประกันสำหรับสุขภาพจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีของตนเองได้แล้ว การซื้อประกันสำหรับบิดามารดาก็สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน โดยหากเป็นเบี้ยประกันที่ทำให้บิดามารดา จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยบิดามารดาจะต้องอาศัยในประเทศไทย มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และจะต้องเป็นบุตรตามกฎหมาย แต่หากบุตรจำนวน 2 คน ซื้อประกันร่วมกันเพื่อมอบให้กับบิดามารดา จำเป็นต้องหารเฉลี่ยอัตราการลดหย่อนภาษี นั่นคือสามารถลดหย่อนได้คนละไม่เกิน 7,500 บาท นั่นเอง

       อีกหนึ่งข้อที่ควรรู้ คือ ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันสำหรับตนเองหรือบิดามารดา อย่าลืมยื่นความประสงค์ลดหย่อนภาษีกับบริษัทประกันด้วย เพื่อให้บริษัทประกันส่งข้อมูลกรมธรรม์แก่กรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการลดหย่อนภาษีในปีภาษีนั้น ๆ

       ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยหรือการเจ็บป่วยร้ายแรง แน่นอนว่าย่อมนำมาซึ่งค่ารักษาพยาบาล เพราะฉะนั้นการมี ประกันสุขภาพ จะช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจ ที่สำคัญใครที่ต้องการใช้ประกันประเภทนี้ในการลดหย่อนภาษี แนะนำให้ศึกษาเงื่อนไขทางภาษีให้ดีเสียก่อนว่ากรมธรรม์นั้น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

ที่มาข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.