มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว จำเป็นต้องซื้อประกันโควิดไหม?

เราควรออกกำลังกายรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในวันนี้จะมากล่าวถึงประกันโควิด หากผู้เอาประกันมีประกันสุขภาพ อยู่แล้วจำเป็นที่จะต้องซื้อเพิ่มอีกหรือไม่
AVC Insurance

AVC Insurance

ถ้ามีประกันสุขภาพอยู่แล้ว จำเป็นต้องซื้อประกันโควิดมั้ย

SHARES

        ปัจจุบันการระบาดของไวรัสโควิด-19ในประเทศไทยอยู่ในระดับที่มีความรุนแรงและกำลังขยายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของผู้คนจำนวนมากเปลี่ยนไป ทำให้ต้องปรับตัวเพื่อหาหนทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์ในครั้งนี้ โดยเฉพาะสุขภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนควรหันมาใส่ใจและดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในวันนี้จะมากล่าวถึงประกันโควิด หากผู้เอาประกันมี ประกันสุขภาพ อยู่แล้วจำเป็นที่จะต้องซื้อเพิ่มอีกหรือไม่

ยาวไปอยากเลือกอ่าน | TL;DR

ประกันโควิดยังจำเป็นหรือไม่

        โดยพื้นฐานของการให้บริการสาธารณสุขในประเทศไทย ถือว่าดีกว่าประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งหลักประกันภัยสุขภาพถ้วนหน้า, สิทธิ์ประกันสังคม ที่เมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรีอยู่แล้ว ซึ่งสิทธิ์การรักษาที่ว่ามานี้ยังได้รับความคุ้มครองในการรักษาโรคโควิด-19 นี้ด้วย จะแตกต่างก็ตรงที่การเสียชีวิต หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ก็จะได้รับเงินชดเชย

ประกันภัยสุขภาพ ให้ความคุ้มครองโรคโควิดหรือไม่?

        เชื่อว่าหลายคนคงมีความกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะคนที่กำลังสับสนเกี่ยวกับประกันโควิดว่าจำเป็นจะต้องซื้อเพิ่มหรือไม่ หากมีประกันภัยสุขภาพแล้วหรือถ้าได้รับวัคซีนยังจะต้องทำประกันโควิดอีกหรือไม่ เพราะหลายประเทศที่ได้รับวัคซีนต่างก็ออกมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ไม่ต้องเก็บตัวอยู่บ้านอีกต่อไป ซึ่งจริง ๆ แล้วประกันภัยสุขภาพจะให้ความคุ้มครองการรักษาโรคโควิด-19 นี้ด้วย ในขณะที่ประกันชีวิตก็จะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากไวรัสร้ายนี้เช่นกัน หากแต่จะแตกต่างกันตรงที่การจ่ายเงินหรือวงเงินที่ได้รับจากการรักษารวมถึงเงินชดเชยต่าง ๆ ดังนั้น หากต้องการจะซื้อประกันโควิดเพิ่มเติมหรือใครที่ยังไม่มีประกันใด ๆ คุ้มครองเลยสักกรมธรรม์จะเลือกซื้อแบบไหน เพื่อให้เกิดความคุ้มครองที่คุ้มค่ามากกว่า โดยจะเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้ตัดสินใจว่าควรเลือกแบบไหนดี
ภาพข่าวโควิด 19

ประกันโควิดให้ความคุ้มครองอย่างไร

        เป็นที่รู้กันว่าโรคโควิด-19 ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ ดังนั้นขั้นตอนในการรักษาจึงเป็นในลักษณะของการรักษาตามอาการ รวมไปถึงวัคซีนที่ยังต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สามารถยับยั้งและป้องกันการติดเชื้อหรือลดความรุนแรงของโรคได้อย่างถาวร ซึ่งยังต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควร ดังนั้นในส่วนของกรมธรรม์จึงเป็นแบบระยะสั้นปีต่อปี เพราะหากโรคนี้หยุดระบาดเมื่อไรอาจเป็นไปได้ว่าประกันโควิดจะหายไป ดังนั้นการซื้อประกัน จึงเป็นแบบเฉพาะเจาะจง เงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ จึงมีไม่มาก แต่อาจมีข้อยกเว้นการคุ้มครอง เช่น การอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายต้องสงสัย แม้ว่าอาการในเบื้องต้นจะไม่สำแดงก็ตาม จนกระทั่งถึงวันทำประกันหากตรวจพบอาจได้รับการยกเลิกในทันทีและทางบริษัทประกันอาจปฏิเสธการจ่ายเงินคุ้มครองหากตรวจพบเชื้อในภายหลังได้ ซึ่งผู้ทำประกันจะต้องรู้และตระหนักถึงเหตุสำคัญในข้อนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังมีในส่วนของระยะรอคอยที่เมื่อผ่านพ้นช่วงการกักตัวหรือตรวจเชื้อจนเป็นที่แน่ใจได้แล้วว่า ผู้ทำประกันไม่มีการติดเชื้อ ณ วันทำประกัน ทางกรมธรรม์ก็จะให้ความคุ้มครองในทันทีหรือรอผ่านพ้นไปตามระยะเวลาที่ประกันกำหนด หากไม่พบเชื้อก็จะได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นกัน

ควรเลือกซื้อประกันโควิดอย่างไรดี
ควรเลือกเงินชดเชยรายได้ที่สูง

        ควรเลือกเงินชดเชยรายได้ที่สูง เพราะการติดเชื้อโควิดจะต้องขาดรายได้จากการทำงานอย่างแน่นอน เพราะต้องเข้ารับการรักษาซึ่งไม่มีใครรู้ได้เลยว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละบุคคล ยิ่งใช้ระยะเวลาในการรักษานาน รายได้จากการทำงานก็จะหดหายไปด้วย โดยเฉพาะอาขีพอิสระต่าง ๆ ที่มิได้มีรายรับเป็นรายเดือน ดังนั้นควรเลือกแผนคุ้มครองที่จ่ายชดเชยเมื่อหยุดงาน ก็จะช่วยให้ยังมีรายได้ วันละ 1-2 พันบาทก็ยังดี

ค่ารักษาพยาบาล

        ค่ารักษาพยาบาล ทุกกรมธรรม์ยินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลหากได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลว่าผู้เอาประกันติดเชื้อโควิดเท่านั้น เพราะหากไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโควิด ทางกรมธรรม์ก็จะไม่จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ เพราะถือว่าผิดเงื่อนไข ในขณะที่หากติดเชื้อจริง การรักษาพยาบาลก็จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แบบเหมาจ่ายและจ่ายค่ารักษาตามจริงแต่ไม่เกินวงเงิน ในขณะที่ประกันภัยสุขภาพหากคุณเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในจะเป็นหรือไม่เป็นโควิดก็ยินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทุกกรณี

ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต

        ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต หากคุณมีประกันชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโรคโควิดเลย เพราะไม่ว่าจะเสียชีวิตจากโควิดหรือไม่ ทางกรมธรรม์ก็ยินดีจ่าย ในขณะที่ประกันโควิดจะจ่ายให้เฉพาะการเสียชีวิตจากโควิดเท่านั้น ซึ่งโอกาสที่จะเสียชีวิตด้วยโรคนี้ดูน้อยมาก เมื่อเทียบกับการเริ่มรับวัคซีนป้องกันโรคเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ถ้าต้องการความคุ้มครองจริง ก็ควรเลือกความคุ้มครองที่จ่ายให้สูงสุดเท่านั้นเอง

ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

        ที่จริงแล้วประกันภัยสุขภาพที่มีออกมาให้เลือกใช้งานมีมากมายหลายแผน ขึ้นอยู่กับผู้เอาประกันว่าจะเลือกซื้อแบบใด เพราะโดยปกติไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคโควิดหรือโรคอะไรก็ตามแต่ทางกรมธรรม์ก็ยินดีจ่ายให้ เพียงแต่จะจ่ายแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายตามค่ารักษาจริงแต่ไม่เกินวงเงิน ซึ่งก็จะแยกออกเป็นค่าห้อง ค่ารักษา ค่ายา ค่าผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องอ่านเงื่อนไขตรงนี้ให้ดี นอกจากนี้บางกรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกได้อีกด้วย รวมถึงการจ่ายเงินชดเชยในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด
ควรเลือกซื้อประกันโควิดอย่างไรดี

ความแตกต่างระหว่างประกันภัยสุขภาพและประกันโควิด
  • ระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครอง ประกันโควิดเป็นแบบระยะสั้นจะต้องทำสัญญาปีต่อปี ในขณะที่ประกันภัยสุขภาพเป็นแบบระยะยาวให้ความคุ้มครองจนถึงอายุที่กำหนดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษา ประกันโควิดจะจ่ายให้เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อหรือได้รับเชื้อโควิดเท่านั้น ในขณะที่ประกันภัยสุขภาพยินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลทุกโรค
  • ผลประโยชน์ในกรณีที่เสียชีวิต ประกันภัยสุขภาพจ่ายให้เมื่อมีการเสียชีวิต ประกันโควิดจะจ่ายให้เฉพาะเสียชีวิตจากโควิด
  • เงินชดเชยเมื่อต้องเข้ารับการรักษา ประกันโควิดจ่ายให้เฉพาะเข้ารับการรักษาโรคโควิด ในขณะที่ประกันภัยสุขภาพจ่ายให้ทุกโรคที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
  • สัญญาเพิ่มเติม ประกันภัยสุขภาพสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความคุ้มครองได้ แต่ประกันโควิดไม่สามารถทำได้

        จะเห็นได้ว่า ประกันสุขภาพ จะให้ความคุ้มครองที่กว้างกว่าประกันโควิด ที่ให้บริการเฉพาะโรคโควิดเท่านั้น หากคุณมิได้อยู่กลุ่มเสี่ยงหรืออาศัยในพื้นที่เสี่ยง การทำประกันโควิดอาจไม่คุ้มค่าเท่าใดนัก โดยเฉพาะการให้ความคุ้มครองระยะยาว เพราะเมื่อใดที่วัคซีนที่มีความเสถียรภาพสามารถป้องกันโรคนี้ได้ ประกันโควิดอาจเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาหรือเหมือนไข้หวัดใหญ่ ที่เพียงฉีดวัคซีนป้องกันประจำปีก็เพียงพอแล้ว
ที่มาข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี!

ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาคุณ