เทคนิคในการเลือกซื้อประกันสุขภาพให้เหมาะกับเรา

        เรื่องสุขภาพมีความสำคัญและละเลยไม่ได้ เพราะหมายถึงเงินที่ต้องจ่ายออกจากกระเป๋า การทำ ประกันสุขภาพ ดูแลทั้งสุขภาพร่างกายและการเงิน เมื่อเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ไม่ต้องวิตกเรื่องค่าใช้จ่าย ประกันจ่ายให้ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ไม่ต้องนำเงินค่าใช้จ่ายประจำวันมาสำรองจ่ายไปก่อนซึ่งกระทบต่อชีวิตและครอบครัว ทำประกันไว้ช่วยประหยัดเงินได้มาก ก่อนซื้อประกันภัยสุขภาพ ควรดูเทคนิคเลือกประกันให้เหมาะสมกับตัวคุณดังนี้

เทคนิคในการเลือกซื้อประกันสุขภาพให้เหมาะกับเรา

เทคนิคในการเลือกซื้อประกันสุขภาพให้เหมาะกับเรา

1.เลือกประกันที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือใช้บริการเป็นประจำ

       ขั้นแรกควรอ่านรายละเอียดของ ประกันสุขภาพ สำรวจว่าประกันครอบคลุมโรงพยาบาลที่ไหนบ้าง แนะนำให้เลือกโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน หรือโรงพยาบาลที่เคยไปเข้ารับการรักษามาแล้ว ทั้งเดินทางสะดวกและประหยัดค่าเดินทางด้วย ในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินจะเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที เพิ่มความอุ่นใจว่าจะได้รับการรักษารวดเร็วและดีที่สุดในเวลาที่เจ็บป่วย

2.วงเงินค่ารักษา

        ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ทั้งค่ารักษา ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการอื่น ๆ เพื่อประเมินว่าวงเงินประกันคุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงหรือต้องจ่ายเพิ่มเองเท่าไร ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ค่าบริการทั่วไปแตกต่างกันตั้งหลักพันไปจนถึงหลักหมื่น เช็คค่าห้องเป็นหลักสำหรับการรักษาเป็นผู้ป่วยในซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

3.การจ่ายเบี้ยในอนาคต

        ก่อนเลือกซื้อประกันภัยสุขภาพต้องศึกษาแผนประกันว่าต้องจ่ายเบี้ยเท่าไรและคุ้มครองอะไรบ้าง เพราะเจ็บป่วยแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่จนทำให้เงินออมที่สะสมมานานร่อยหรอหรือหมดได้อย่างรวดเร็ว หากทำ ประกันสุขภาพ เลือกค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับรายได้และจ่ายไหว เรารับผิดชอบเฉพาะการจ่ายค่าเบี้ยประกันเท่านั้น เมื่อเกิดปัญหาเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดฝันต้องเข้ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน บริษัทประกันจ่ายให้โดยไม่ต้องกังวลใจเรื่องเงินอีกต่อไป

4.โรคประจำตัว

        เปรียบเทียบความคุ้มครองว่าประกันภัยสุขภาพที่ไหนครอบคลุมครบโรคที่ป่วยหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นหรือไม่ ทำให้ตัดสินใจเลือกซื้อแผนประกันภัยสุขภาพง่ายขึ้น แผนประกันที่เหมาะสมควรครอบคลุมตั้งเเต่ป่วยเล็กน้อยทั้งดูแลสุขภาพส่วนตัว โรคทั่วไป โรคร้ายแรง โรคตามกรรมพันธุ์ จนถึงทุพพลภาพ โดยปกติถ้ามีประวัติโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อาจต้องจ่ายค่าเบี้ยสูง ดังนั้น การเลือกประกันภัยสุขภาพตั้งแต่อายุน้อยและยังไม่มีประวัติเป็นโรคใด ๆ ทำให้อัตราจ่ายค่าเบี้ยประกันลดลง หากมีประวัติเจ็บป่วยมาก่อนจะจ่ายค่าเบี้ยประกันแพงไปตามความเสี่ยงของโรค

        ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยสุขภาพควรทำความเข้าใจรายละเอียดและเปรียบเทียบประกันแต่ละแห่งว่าให้ประโยชน์ความคุ้มครองอย่างเต็มที่ จ่ายเบี้ยประกันแล้วได้รับการคุ้มครองที่คุ้มราคา เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพและการเงิน หากประกันที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อาจต้องซื้อเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมและไม่เป็นปัญหาการเงินในอนาคต

ที่มาข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.