'มรดก' เรื่องสำคัญของทุกคน

'การวางแผนมรดก' สำคัญอย่างไร

Estate Planning หรือ Wealth Distribution

การวางแผนมรดก เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับการวางแผนทางการเงิน โดยจะอยู่ชั้นบนสุดของสามเหลี่ยมทางการเงิน (Financial Pyramid)

หลายคนยังมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับการวางแผนมรดก คือ คิดว่าต้องมีทรัพย์สินมาก ๆ จึงจะสามารถวางแผนมรดกได้ นับว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไป เพราะการวางแผนมรดกนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับทุกคน ไม่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อย เราก็ไม่ควรมองข้ามการวางแผนมรดก

วางแผนมรดกกับ AVC

เพิ่มมูลค่าและส่งมอบทรัพย์สินให้คนที่คุณรัก สร้างความสุขทางใจให้กับเจ้าของมรดกอย่างแท้จริง

เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน

ใช้เงินประมาณเพียงครึ่งหนึ่ง
ของทรัพย์สินที่ต้องการสร้าง

สั่งจ่ายมรดกล่วงหน้า

สั่งจ่ายมรดกเงินสดล่วงหน้าให้ทายาท
แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีเงินจำนวนนั้นก็ตาม

พินัยกรรม "3 ปลอด"

ปลอดภาษี ปลอดเงื่อนไข ปลอดเจ้าหนี้
มรดกเงินสดมอบโดยตรงแก่ทายาท

ระบุผู้รับมรดกได้

สามารถระบุผู้รับมรดกได้โดยตรง
ไม่ว่าจะเป็นทายาทชั้นใด หรือบุคคลใดก็ตาม

ไม่ต้องผ่านศาล

ส่งมอบมรดกโดยตรงในเวลาอันรวดเร็ว
ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล

มูลค่าทางจิตใจ

ทายาทรับรู้ถึงความรักและห่วงใย
ที่มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สินที่ส่งมอบ

เลือกระยะเวลาได้

5 ปี 10 ปี 15 ปี
ในการเพิ่มมูลค่ากองมรดกของคุณ

ไม่ส่งมอบมีคืน

กองทรัพย์สินจะถูกส่งมอบกลับ
กรณีเจ้าของมรดกมีอายุครบ 99 ปี

AVC ยินดีให้บริการท่าน

ความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน คือแรงผลักดันสำคัญของเรา