ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเอไอเอ : AVC INSURANCE

โทร: 091-959-9592  อีเมล: [email protected]

ประกันสุขภาพผู้ใหญ่

หมดกังวลเรื่องค่ารักษา ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่ายจาก AIA ดูแลตั้งแต่บาทแรก
ทั้งโควิด-19 โรคร้ายแรง โรคทั่วไป
ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ

หมดกังวลเรื่องค่ารักษา ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย ดูแลตั้งแต่บาทแรก ทั้งโควิด-19 โรคร้ายแรง โรคทั่วไป ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ

จุดเด่นแบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย

คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ 85 ปี
วงเงินค่ารักษาเหมาจ่าย

ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (ไม่นอนรพ.)

คุ้มครอง 44 โรคร้ายแรง

คุ้มครองผ่าตัดเล็ก/เคมีบำบัด

ลดหย่อนภาษี

ประกันสุขภาพผู้ใหญ่
อายุ 21 – 85 ปี

แผน 1

ประกันสุขภาพผู้ใหญ่ 21-85 ปี


 • ค่าห้อง     5,000
 • ค่ารักษาทั่วไป     40,000
 • อุบัติเหตุ 24 ชม.     9,000
 • ค่าแพทย์ตรวจรักษา     1,000
 • ค่าผ่าตัด/หัตถการ   100,000

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 12,380*

  *อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ21ปี

แผน 2

ประกันสุขภาพผู้ใหญ่ 21-85 ปี
ได้รับสิทธิเศษ
 • วงเงินคุ้มครอง/ปี (เหมาจ่าย)     5,000,000
 • ค่าห้อง     3,000
 • ค่ารักษาทั่วไป     จ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ 24 ชม.     จ่ายตามจริง
 • เคมีบำบัด (OPD/IPD)     จ่ายตามจริง
 • ค่ารักษาโรคร้ายแรง     10,000,000

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 18,690*

  *อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ21ปี

แผน 3

ประกันสุขภาพผู้ใหญ่ 21-85 ปี
ได้รับสิทธิเศษ
 • วงเงินคุ้มครอง/ปี (เหมาจ่าย)     25,000,000
 • ค่าห้อง     9,000
 • อุบัติเหตุ 24 ชม.     จ่ายตามจริง
 • ค่ารักษาโรคร้ายแรง     50,000,000
 • เคมีบำบัด (OPD/IPD)     จ่ายตามจริง
 • OPD (สูงสุด 30 ครั้ง/ปี)     2,000

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 29,790*

  *อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ21ปี

ความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน คือแรงผลักดันสำคัญของเรา

AVC ยินดีให้คำแนะนำ

แจ้งความสนใจของคุณไว้ ทีมงาน AVC จะติดต่อกลับผ่านช่องทางที่สะดวกตามที่ระบุ เพื่อยืนยันการรับบริการและให้คำแนะนำในขั้นตอนต่อไป

ติดต่อเรา

ไม่ต้องกังวลหากคุณมีข้อสงสัยสามารถติดต่อขอคำปรึกษาเราได้ตลอดเวลา