ประกันสุขภาพผู้ใหญ่
แผน 1

หมดกังวลเรื่องค่ารักษา ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย ดูแลตั้งแต่บาทแรก ทั้งโควิด-19
โรคร้ายแรง โรคทั่วไป
ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ

หมดกังวลเรื่องค่ารักษา ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย ดูแลตั้งแต่บาทแรก ทั้งโควิด-19 โรคร้ายแรง โรคทั่วไป ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ

ประกันสุขภาพผู้ใหญ่ - คุ้มครองผู้ป่วยในแบบไม่เหมาจ่าย (AIA H&S New Standard)

หมายเหตุ
1.เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว
2.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3.การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้ กรุณากรอกข้อมูล

AVC ยินดีให้คำแนะนำ

แจ้งความสนใจของคุณไว้ ทีมงาน AVC จะติดต่อกลับผ่านช่องทางที่สะดวกตามที่ระบุ เพื่อยืนยันการรับบริการและให้คำแนะนำในขั้นตอนต่อไป