ประกันสุขภาพผู้ใหญ่
แผน 2

หมดกังวลเรื่องค่ารักษา ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย ดูแลตั้งแต่บาทแรก ทั้งโควิด-19
โรคร้ายแรง โรคทั่วไป ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ

หมดกังวลเรื่องค่ารักษา ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่าย ดูแลตั้งแต่บาทแรก ทั้งโควิด-19 โรคร้ายแรง โรคทั่วไป ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ

ประกันสุขภาพผู้ใหญ่ – คุ้มครองผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย (AIA HEALTH HAPPY)


หมายเหตุ
1.เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว
2.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3.การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
สนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้ กรุณากรอกข้อมูล

AVC ยินดีให้คำแนะนำ


สอบถามข้อมูล

แจ้งความสนใจของคุณไว้ ทีมงาน AVC จะติดต่อกลับผ่านช่องทางที่สะดวกตามที่ระบุ เพื่อยืนยันการรับบริการและให้คำแนะนำในขั้นตอนต่อไป