ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเอไอเอ : AVC INSURANCE

โทร: 091-959-9592  อีเมล: [email protected]

ประกันสุขภาพเด็ก

หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เมื่อลูกน้อยต้องนอนโรงพยาบาล
ด้วยแผนประกันสุขภาพเด็กที่หลากหลาย ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ

หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เมื่อลูกน้อยต้องนอนโรงพยาบาล ด้วยแผนประกันสุขภาพเด็กที่หลากหลาย ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ

จุดเด่นแบบประกันสุขภาพเด็ก

รับสมัครตั้งแต่อายุ 1 เดือนขึ้นไป

วงเงินค่ารักษาเหมาจ่าย/ไม่จำกัด

ค่ารักษาอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชม.

ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (ไม่นอนรพ.)

ไม่เคลมมีคืน*

ประกันสุขภาพเด็ก
อายุ 0 – 5 ขวบ

แผน 1

ประกันสุขภาพเด็ก 0-5 ขวบ
 • วงเงินคุ้มครอง/ปี      จ่ายตามวงเงินคุ้มครอง
 • ค่าห้อง     2,500
 • ค่ารักษาทั่วไป     20,000
 • อุบัติเหตุ 24 ชม.     5,000
 • OPD (ผู้ป่วยนอก)     5,000
 • เคมีบำบัด (OPD/IPD)     35,000
 • ไม่เคลมมีคืน     2,500

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 34,767*

  *อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ0ปี

แผน 2

ประกันสุขภาพเด็ก 0-5 ขวบ
 • วงเงินคุ้มครอง/ปี      จ่ายตามวงเงินคุ้มครอง
 • ค่าห้อง     3,500
 • ค่ารักษาทั่วไป     25,000
 • อุบัติเหตุ 24 ชม.     7,000
 • OPD (ผู้ป่วยนอก)     6,000
 • เคมีบำบัด (OPD/IPD)     40,000
 • ไม่เคลมมีคืน     3,000

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 47,397*

  *อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ0ปี

แผน 3

ประกันสุขภาพเด็ก 0-5 ขวบ
 • วงเงินคุ้มครอง/ปี      จ่ายตามวงเงินคุ้มครอง
 • ค่าห้อง     4,500
 • ค่ารักษาทั่วไป     30,000
 • อุบัติเหตุ 24 ชม.     8,000
 • OPD (ผู้ป่วยนอก)     7,000
 • เคมีบำบัด (OPD/IPD)     50,000
 • ไม่เคลมมีคืน     3,500

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 59,647*

  *อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ0ปี

ประกันสุขภาพเด็ก
อายุ 6 – 10 ขวบ

แผน 1

ประกันสุขภาพเด็ก 6-10 ขวบ
 • วงเงินคุ้มครอง/ปี     จ่ายตามวงเงินคุ้มครอง
 • ค่าห้อง     2,500
 • ค่ารักษาทั่วไป     20,000
 • อุบัติเหตุ 24 ชม.     5,000
 • OPD (ผู้ป่วยนอก)     5,000
 • ไม่เคลมมีคืน     2,500

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 14,334*

  *อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ6ปี

แผน 2

ประกันสุขภาพเด็ก 6-10 ขวบ
 • วงเงินคุ้มครอง/ปี     จ่ายตามวงเงินคุ้มครอง
 • ค่าห้อง     4,500
 • ค่ารักษาทั่วไป     30,000
 • อุบัติเหตุ 24 ชม.     8,000
 • เคมีบำบัด (OPD/IPD)     50,000
 • ไม่เคลมมีคืน     3,500

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 22,644*

  *อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ6ปี

แผน 3

ประกันสุขภาพเด็ก 6-10 ขวบ
 • วงเงินคุ้มครอง/ปี (เหมาจ่าย)     1,000,000
 • ค่าห้อง     1,500
 • ค่ารักษาทั่วไป     จ่ายตามจริง
 • ค่ารักษาโรคร้ายแรง     2,000,000
 • เคมีบำบัด (OPD/IPD)     จ่ายตามจริง
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู      จ่ายตามจริง

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 27,994*

  *อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ6ปี

ประกันสุขภาพเด็ก
อายุ 11 – 20 ขวบ

แผน 1

ประกันสุขภาพเด็ก 11-20 ขวบ
ได้รับสิทธิเศษ
 • วงเงินคุ้มครอง/ปี     จ่ายตามวงเงินคุ้มครอง
 • ค่าห้อง     2,500
 • ค่ารักษาทั่วไป     20,000
 • อุบัติเหตุ 24 ชม.     5,000
 • OPD (ผู้ป่วยนอก)     5,000
 • ไม่เคลมมีคืน     2,500

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 11,638*

  *อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ20ปี

แผน 2

ประกันสุขภาพเด็ก 11-20 ขวบ
ได้รับสิทธิเศษ
 • วงเงินคุ้มครอง/ปี     จ่ายตามวงเงินคุ้มครอง
 • ค่าห้อง     4,500
 • ค่ารักษาทั่วไป     30,000
 • อุบัติเหตุ 24 ชม.     8,000
 • เคมีบำบัด (OPD/IPD)     50,000
 • ไม่เคลมมีคืน     3,500

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 16,508*

  *อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ20ปี

แผน 3

ประกันสุขภาพเด็ก 11-20 ขวบ
ได้รับสิทธิเศษ
 • วงเงินคุ้มครอง/ปี (เหมาจ่าย)     1,000,000
 • ค่าห้อง     1,500
 • ค่ารักษาทั่วไป     จ่ายตามจริง
 • ค่ารักษาโรคร้ายแรง     2,000,000
 • เคมีบำบัด (OPD/IPD)     จ่ายตามจริง
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู      จ่ายตามจริง

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 15,259*

  *อ้างอิงจากผู้เอาประกันเพศชาย อายุ20ปี

ความไว้วางใจของคุณ คือแรงผลักดันสำคัญของเรา

AVC ยินดีให้คำแนะนำ

ท่านจะได้รับการติดต่อผ่านช่องทางที่สะดวกตามที่ระบุไว้ เพื่อยืนยันการรับบริการและแจ้งขั้นตอนการนัดหมายจากทีมงาน AVC

ติดต่อเรา

ไม่ต้องกังวลหากคุณมีข้อสงสัยสามารถติดต่อขอคำปรึกษาเราได้ตลอดเวลา