ประกันสุขภาพเด็ก
6-10ขวบ แผน 3

หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เมื่อลูกน้อยต้องนอนโรงพยาบาล
ด้วยแผนประกันสุขภาพเด็กที่หลากหลาย ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ

หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เมื่อลูกน้อยต้องนอนโรงพยาบาล ด้วยแผนประกันสุขภาพเด็กที่หลากหลาย ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ

ประกันสุขภาพเด็ก - เหมาจ่ายผู้ป่วยใน (AIA HEALTH HAPPY)

*กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใด ๆ กรณีเป็นผู้ป่วยใน หรือรับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก หรือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ภายในรอบปีกรมธรรม์นั้น ๆ (โดยไม่มีการขาดอายุ หรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ระหว่างปีกรมธรรม์) รวมทั้งได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปภายในระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ สำหรับกรณีชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน ต้องชำระเบี้ยประกันภัยอย่างน้อย 3 งวด

หมายเหตุ
1.เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว
2.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3.การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้ กรุณากรอกข้อมูล

AVC ยินดีให้คำแนะนำ

ท่านจะได้รับการติดต่อผ่านช่องทางที่สะดวกตามที่ระบุไว้ เพื่อยืนยันการรับบริการและแจ้งขั้นตอนการนัดหมายจากทีมงาน AVC