คปภ.แจ้งยกเลิกสิทธิ์เบิกค่ารักษาเคลมโควิด home isolation มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย. 64

วางแผนประกัน

คปภ.ออกหนังสือเวียนแจ้งยกเลิกสิทธิ์การเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชยรายวัน
ในฐานะผู้ป่วยใน 
สำหรับผู้ป่วยที่แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

   ตามที่ คปภ.ได้ออกคำสั่งให้บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ขยายสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน ตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพและประกันภัยโควิด สำหรับผู้เอาประกันที่ติดเชื้อโควิด-19 และแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือ กักตัวในชุมชน (Community Isolation) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน และต่อมาได้ขยายสิทธิ์ถึงวันที่ 31 ตุลาคม เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเตียงโรงพยาบาลไม่เพียงพอนั้น

ที่มา: https://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/92213

    เนื่องจากปัจจุบัน สถิติจำนวนผู้ป่วยโควิดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ที่เข้ารับการดูแลรักษาพยาบาลแบบ home isolation หรือแบบ community isolation มีจำนวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีการคาดการณ์ว่า การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิดของประเทศไทย จะทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ คปภ.พิจารณาไม่ขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ (ยกเลิกสิทธิ) ของคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว จากประกาศเดิมที่สิ้นสุดการใช้สิทธิไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา

    นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์ อดีตประธานสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก ในฐานะกูรูวงการประกันภัย กล่าวว่า ตามที่ คปภ.ได้ออกหนังสือเวียนไม่ขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของคำสั่งเดิมในเรื่องนี้ เท่ากับมีผลให้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันในกรณีนี้ต้องสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา ดังนั้น สำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในรูปแบบดังกล่าว หลังวันที่ 31 ตุลาคม เป็นต้นไป จะไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันในฐานะผู้ป่วยในได้ แต่จะยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกได้ หากผู้เอาประกันท่านนั้นได้ซื้อสัญญาค่ารักษาพยาบาลประเภทที่เบิกค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ได้

    อย่างไรก็ตาม การแจ้งยกเลิกสิทธิในกรณีดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันในฐานะผู้ป่วยในของผู้เอาประกันที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลภาคสนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (hospitel) ซึ่งยังคงถือเป็นผู้ป่วยในเทียบเท่ากับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลปกติ ซึ่งสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันในฐานะผู้ป่วยในได้ คลิกเพื่อดูข้อมูลแบบประกันสุขภาพเพิ่มเติม

ขอบคุณที่มา:

  • https://www.prachachat.net/breaking-news/news-796548
  • https://www.facebook.com/BanyongWit/posts/4656393127745774
  • https://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/92213

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.