สรุปบทเรียนที่ได้จากวิกฤติโควิด

สรุปบทเรียนที่ได้จากวิกฤติโควิด ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 และความตกต่ำทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เราได้เรียนรู้และได้คิดอะไรมากมาย เพราะชีวิตมีความไม่แน่นอนและเรื่องไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้เสมอ จำเป็นต้องมีหลักประกันที่ช่วยให้ความมั่นคงในชีวิต
AVC Insurance

AVC Insurance

สรุปบทเรียนที่ได้จากวิกฤติโควิด

SHARES

สรุปบทเรียนที่ได้จากวิกฤติโควิด

        ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 และความตกต่ำทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เราได้เรียนรู้และได้คิดอะไรมากมาย เพราะชีวิตมีความไม่แน่นอนและเรื่องไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้เสมอ จำเป็นต้องมีหลักประกันที่ช่วยให้ความมั่นคงในชีวิต ประกันสุขภาพ คุ้มครองครอบคลุมโควิด-19 กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงปลอดภัยในแก่ครอบครัว วิกฤตไวรัสโควิด-19 ทำให้ชีวิตเราทุกคนพลิกผัน จากประสบการณ์นี้ได้เรียนรู้อะไรและทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไร

1.ความสำคัญของครอบครัว

       ชีวิตคนรุ่นใหม่พอแต่งงานแล้วแยกครอบครัวออกมา พ่อแม่สูงอายุต้องอาศัยอยู่กันตามลำพัง เมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยต่างคนดิ้นรนช่วยเหลือตัวเอง บทเรียนจากโรคระบาดทำให้เห็นว่าสมาชิกครอบครัวเราต้องการกันและกันมากแค่ไหน เมื่อพ่อแม่ป่วยติดเชื้อไวรัสต้องเข้ากักตัวเพื่อรักษาในโรงพยาบาล ปู่ย่าตายายยื่นมือเข้ามาดูแลเด็กแทนได้ ขณะเดียวกันผู้สูงวัยมีลูกหลานคอยปรนนิบัติ ในยามยากลำบากสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นทั้งวัคซีนและยารักษาที่ดีเสมอ

2.รักษาสุขอนามัยให้ดีที่สุด

        สุขภาพไม่ดี ทำงานไม่ได้ จะหาเงินทองมาจากไหน หากสุขภาพโดยรวมดี อายุก็เป็นเพียงตัวเลข แม้ว่าอายุมากมีส่วนทำให้ผู้สูงวัยเสี่ยงเสียชีวิตจากโควิดสูง แต่คนอายุน้อยกว่า 60 ปีมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง โรคอ้วนหรือปัญหาปอด จะมีความเสี่ยงเสียชีวิตจากการติดเชื้อมากกว่าถึง 10 เท่า ผลกระทบหลังเผชิญวิกฤตโควิดทำให้คนเราหันมาเอาใส่ใจสุขภาพร่างกาย เปลี่ยนวิธีการกิน การนอน ออกกำลังกายมากขึ้น ล้างมือบ่อย กินอาหารร้อน จิบชาสมุนไพร เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคระบาด เราได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจและไวรัส วิธีการแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ทุกคนไม่รอคอยความช่วยเหลือแต่เรียนรู้การป้องกันตัวเอง แม้จะได้รับวัคซีนครบถ้วน แต่ยังมีความเสี่ยงติดเชื้อโรคกลายพันธุ์ได้ ทุกคนต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงปลอดภัย สวมหน้ากากตลอดเวลาล้างมือบ่อย ๆ  และรักษาระยะห่าง 2 เมตร การดูแลสุขภาพไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อตัวเอง แต่ยังปลอดภัยต่อคนรอบข้างด้วย

3.ประหยัดเก็บออมเผื่อฉุกเฉิน

       การออมเงินไม่ใช่เรื่องยาก แต่หลายคนยอมรับว่าขาดวินัยในการออมเงิน หากเป็นไปได้ควรเปิดบัญชีเงินออมโดยเฉพาะเพื่อหักเงินเดือนอัตโนมัติเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ เงินโอนเข้าบัญชีทุกเดือนเพื่อออมระยะยาว โรคภัยไข้เจ็บไม่รู้จะเกิดขึ้นวันไหน ประกันสุขภาพ ที่มีระยะเวลาคุ้มครองยาวนาน ทำให้มั่นใจว่ามีเงินก้อนสำหรับจ่ายค่ารักษาก้อนใหญ่โดยที่ครอบครัวที่อยู่ข้างหลังไม่เดือดร้อน ช่วงที่มีการล็อกดาวน์ออกไปทำงานหาเงินไม่ได้ คุณจะเห็นคุณค่าของเงินสำรองว่ามีประโยชน์มากกว่าที่คิด

4.ตรวจสอบสุขภาพจิตอย่างจริงจัง

      สุขภาพจิตเป็นปัญหาใหญ่ หลังการระบาดระลอกที่ 3 พบคนป่วยใจพุ่งสูง มีเรื่องสะเทือนใจให้ต้องคิดมาก เนื่องจากสถานการณ์ของแต่ละคนแตกต่างกันและความสามารถในการรับมือก็ไม่เท่ากัน หลายคนปรับตัวได้ในภาวะวิกฤตเพราะได้รับผลกระทบน้อยเพียงแค่ปรับตารางการทำงานใหม่ เปลี่ยนกิจวัตรและลดการเข้าสังคม ขณะที่หลายคนเกิดความเครียดสะสมหลังจากตกงาน ไม่มีเงิน อดอยาก เหงาและโดดเดี่ยวและสูญเสียคนที่รักจากเชื้อไวรัส อาจเกิดอาการวิตกกังวลจากภาวะซึมเศร้าซึ่งคนรอบข้างไม่ควรเพิกเฉย การรักษาฟื้นฟูสภาพจิตใจมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่เบิกค่ารักษาผ่านประกันสังคมและสวัสดิการรัฐ รวมทั้ง ประกันสุขภาพ บางแผนคุ้มครองการรักษาทางจิตด้วย

5.เปิดใจยอมรับเทคโนโลยี

      ผลกระทบสำคัญจากโรคระบาดคือการทำงานจากที่บ้าน ไม่เฉพาะคนที่ประกอบอาชีพอิสระเท่านั้น แม้แต่พนักงานประจำต้องปรับตัวทำงานทางไกลและเรียนรู้แนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่านั่งทำงานในออฟฟิศ ลูกจ้างอายุมากหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ ต้องเรียนวิธีใช้โปรแกรมการประชุมทางวิดีโอ การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีอื่น ๆ ในอนาคตหลายคนต้องหันมาทำงานทางไกลแบบถาวร

6.ก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

       สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลายคนไม่กล้าออกจากบ้านและใช้จ่ายทางออนไลน์มากขึ้น บริการธนาคารออนไลน์เป็นช่องทางชำระเงินที่สะดวกรวดเร็ว ช่วยหลีกเลี่ยงการจับจ่ายที่ต้องสัมผัสเงินสด อันที่จริงกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เริ่มมานานแล้วแต่หลังเกิดโรคระบาดยิ่งเป็นที่นิยมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การโอนเงินจากโทรศัพท์มือถือคืออนาคตของการใช้จ่ายเงินออนไลน์ที่สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

7.ประโยชน์ของ Telemedicine

       ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังต้องรับยาต่อเนื่อง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง แต่เป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัท ประกันสุขภาพ และโรงพยาบาลจับมือกันดูแลขยายการให้บริการ Telemedicine เพิ่มความสะดวกในการตรวจรักษาจากระยะไกลและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามปกติซึ่งเสี่ยงกับการติดเชื้อโรคภายนอกบ้าน
      สถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงกว่าภัยพิบัติอื่น ๆ อย่างที่ทราบกันชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ต้องหันมาทบทวนกันใหม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไร บทเรียนจากไวรัสแสดงให้เห็นว่าเราทุกคนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและวางแผนรับมือกับวิกฤตในอนาคตที่ไม่สามารถคาดเดาได้แน่ชัด สุขภาพที่แข็งแรงและมีเงินออมสำรองใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ควรเตรียมพร้อมไว้ แต่ไม่ว่าจะดูแลตัวเองดีอย่างไร โรคภัยร้ายแรงอาจมาเยือนโดยไม่คาดฝันและค่ารักษาพยาบาลก็แพงมากขึ้นทุกวัน อย่างน้อยซื้อ ประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิตไว้สักฉบับช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา ทำประกันแต่เนิ่น ๆ ก่อนมีโรคประจำตัวจะจ่ายค่าเบี้ยประกันถูกกว่า ช่วยวางแผนการใช้ชีวิตได้ดีขึ้น อยู่อย่างมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว
ที่มาข้อมูล
https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2021/lessons-from-covid.html
https://www.yalemedicine.org/news/8-lessons-covid-19-pandemic
https://www.unicef.org/eca/stories/lessons-we-should-learn-covid-19-crisis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี!

ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาคุณ