ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเอไอเอ : AVC INSURANCE

โทร: 091-959-9592  อีเมล: [email protected]

WORK

ชีวิตการทำงาน

VS

การใช้ชีวิต

PLAY

ที่ปรึกษาการเงิน

Financial advisor

ที่ปรึกษาทางการเงิน อาชีพอิสระ สร้างประโยชน์ให้คนในสังคม ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่        บนรายได้ที่ไม่ถูกจำกัดแค่คำว่าตำแหน่งงาน

ผลตอบแทนที่ได้รับ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้คำปรึกษา กับผู้รับคำปรึกษาในเรื่องการวางแผนทางการเงิน โดยเป็นไปตามหลักสากล

จัดทำแผนการเงิน เช่น แผนบริหารรายรับ-รายจ่าย แผนเกษียณอายุ แผนการศึกษาบุตร แผนภาษี แผนโอนย้ายความเสี่ยง และแผนการส่งมอบมรดก

ทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนการเงิน กับบผู้รับคำปรึกษาทุกปี เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษา มีโอกาสบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

1

2

3

รายได้/income

• แผนรับรองรายได้ 15,000 – 150,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
• คอมมิชชั่น, โบนัสรายไตรมาส, โบนัสรายปี

สิทธิพิเศษ/benefits

• สนับสนุนเครื่องมือในการทำงาน เช่น แท็บเล็ต
• สัมมนาท่องเที่ยวในประเทศ/ต่างประเทศ และคุณวุฒิพิเศษต่าง ๆ หากทำผลงานได้ตามเกณฑ์
• สร้างรายได้ในระยะยาว และสามารถส่งต่ออาชีพเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้

ทีมงานมืออาชีพ/TEAMWORK

• ทีมงานมืออาชีพ ช่วยให้คำปรึกษา ติดตาม ดูแล ตลอดการทำงาน
• มีการประชุม อัพเดทข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ทำงานแบบมืออาชีพ/professional

• ระบบการเรียนการสอน และโปรแกรมฝึกอบรม โดยทีมงานนักวางแผนการเงินระดับ CFP และผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ตั้งแต่ระดับพื้นฐานต่อเนื่อง ไปจนถึงระดับมืออาชีพ
• บริหารเวลาทำงานและชีวิตได้อย่างอิสระ

1

2

3

4

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1

ให้คำปรึกษา กับผู้รับคำปรึกษาในเรื่องการวางแผนทางการเงิน โดยเป็นไปตามหลักสากล

2

จัดทำแผนการเงิน เช่น แผนบริหารรายรับ-รายจ่าย แผนเกษียณอายุ แผนการศึกษาบุตร แผนภาษี แผนโอนย้ายความเสี่ยง และแผนการส่งมอบมรดก

3

ทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนการเงิน กับบผู้รับคำปรึกษาทุกปี เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษา มีโอกาสบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

ผลตอบแทนที่ได้รับ

1

รายได้ / income

• แผนรับรองรายได้ 15,000 – 150,000 บาท
• คอมมิชชั่น, โบนัสรายไตรมาส, โบนัสรายปี(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

2

สิทธิพิเศษ / benefits

• สนับสนุนเครื่องมือในการทำงาน เช่น แท็บเล็ต
• สัมมนาท่องเที่ยวในประเทศ/ต่างประเทศ และคุณวุฒิพิเศษต่าง ๆ หากทำผลงานได้ตามเกณฑ์
• สร้างรายได้ในระยะยาว และสามารถส่งต่ออาชีพเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้

3

ทีมงานมืออาชีพ / TEAMWORK

• ทีมงานมืออาชีพ ช่วยให้คำปรึกษา ติดตาม ดูแล ตลอดการทำงาน
• มีการประชุม อัพเดทข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

4

ทำงานแบบมืออาชีพ / professional

• ระบบการเรียนการสอน และโปรแกรมฝึกอบรม โดยทีมงานนักวางแผนการเงินระดับ CFP และผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ตั้งแต่ระดับพื้นฐานต่อเนื่อง ไปจนถึงระดับมืออาชีพ
• บริหารเวลาทำงานและชีวิตได้อย่างอิสระ

Qualification

คุณสมบัติ

• อายุตั้งแต่ 27 – 45 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
• เป็นผู้มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
• หากมีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด การบริการลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมี IC Lisense หรือ ใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

          ที่ปรึกษาด้านการเงิน (Financial Advisor หรือ FA) คือ มืออาชีพที่ให้คำปรึกษาในการบริหารเงินของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในชีวิต การบริหารเงินนี้รวมไปถึงการให้คำแนะนำเรื่องการเก็บออม การทำประกัน การวางแผนการศึกษาบุตร วางแผนเกษียณ รวมไปถึงแนะนำการลงทุนในหุ้น กองทุน อสังหาฯ ฯลฯ เพื่อให้เงินเก็บของลูกค้างอกเงย ดังนั้น ที่ปรึกษาการเงิน หรือ FA ที่ดี จะต้องทำความรู้จัก และเข้าใจไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ดูแลอยู่เป็นอย่างดี จึงจะสามารถให้คำปรึกษาที่ดีแก่ลูกค้าได้

          FA ไม่ใช่อาชีพที่มุ่งมั่นแต่จะขายผลิตภัณฑ์ แต่ FA คือการให้คำปรึกษาที่ต้องยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก การทำงานของ FA อาจจะต้องนัดเจอพูดคุยกับลูกค้าถึง 3-5 ครั้ง จึงจะเริ่มวางแผนการเงินให้กับลูกค้าได้ ดังนั้น FA จะต้องทำความรู้จักกับลูกค้าให้มากที่สุด ทำความเข้าใจเป้าหมายของลูกค้า ทำความเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างไปถึงเป้าหมาย แล้วถึงค่อยออกแบบแผนทางการเงินให้กับลูกค้าว่าเขาเหมาะกับผลิตภัณฑ์อะไร ในสัดส่วนเท่าไร และเมื่อวางแผนเสร็จแล้ว FA ก็มีหน้าที่ในการดูแลกันไปตลอดเส้นทาง จนกว่าลูกค้าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

AVC ยินดีต้อนรับ

ร่วมเป็นทีมเดียวกับเรา