Tag Archives: ซื้อประกัน

มีประกันของบริษัทอยู่แล้ว จำเป็นต้องซื้อ ประกันสุขภาพ ไหม

บรรดามนุษย์เงินเดือนทั้งที่เป็นข้าราชการ, พนักงานบริษัทหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้น โดยทั่วไปมักจะได้รับสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาลไว้อยู่แล้ว หลายคนจึงมักนิ่งนอนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำประกันเพิ่มเติม

ข้อดีของการซื้อประกันกับตัวแทน

การซื้อประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ หรือ ประกันโรคร้ายแรง นับเป็นการวางแผนการเงินรูปแบบหนึ่ง