จะทำอย่างไร ถ้าเราติดโควิด

ติดโควิด

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างทำ ให้ได้รับความเดือดร้อนกันจำนวนมาก ต่างคนต่างหวาดระแวงซึ่งกันและกัน

จะทำอย่างไร ถ้าเราติดโควิด

ติดโควิด

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างทำ ให้ได้รับความเดือดร้อนกันจำนวนมาก ต่างคนต่างหวาดระแวงซึ่งกันและกัน