5 แนวคิดการวางแผนมรดกแบบคนรวย

5 แนวคิดการวางแผนมรดกแบบคนรวย

5 แนวคิดการวางแผนมรดกแบบคนรวย
บรรดาคนรวยที่วางแผนโอนทรัพย์มรดกให้ลูกหลานต้องคิดถึงภาษีมรดกจากการให้อสังหาริมทรัพย์ เงินฝาก ยานพาหนะหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ

สำรวจความพร้อมก่อนมีลูก

สำรวจความพร้อมก่อนมีลูก

เราพร้อมจะเป็นพ่อแม่หรือยัง เราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้หรือไม่ เชื่อว่าหลายคนมีคำถามนี้ในใจและวางแผนทำ ประกันสุขภาพเด็ก

สรุปบทเรียนที่ได้จากวิกฤติโควิด

สรุปบทเรียนที่ได้จากวิกฤติโควิด

สรุปบทเรียนที่ได้จากวิกฤติโควิด
ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 และความตกต่ำทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เราได้เรียนรู้และได้คิดอะไรมากมาย เพราะชีวิตมีความไม่แน่นอนและเรื่องไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้เสมอ จำเป็นต้องมีหลักประกันที่ช่วยให้ความมั่นคงในชีวิต

จะทำอย่างไร ถ้าเราติดโควิด

ติดโควิด

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างทำ ให้ได้รับความเดือดร้อนกันจำนวนมาก ต่างคนต่างหวาดระแวงซึ่งกันและกัน

มีประกันของบริษัทอยู่แล้ว จำเป็นต้องซื้อ ประกันสุขภาพ ไหม

มีประกันของบริษัทอยู่แล้ว จำเป็นต้องซื้อ ประกันสุขภาพ ไหม

บรรดามนุษย์เงินเดือนทั้งที่เป็นข้าราชการ, พนักงานบริษัทหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้น โดยทั่วไปมักจะได้รับสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาลไว้อยู่แล้ว หลายคนจึงมักนิ่งนอนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำประกันเพิ่มเติม

เทคนิคในการเลือกซื้อประกันสุขภาพให้เหมาะกับเรา

เทคนิคในการเลือกซื้อประกันสุขภาพห้เหมาะกับเรา

เรื่องสุขภาพมีความสำคัญและละเลยไม่ได้ เพราะหมายถึงเงินที่ต้องจ่ายออกจากกระเป๋า การทำ ประกันสุขภาพ ดูแลทั้งสุขภาพร่างกายและการเงิน เมื่อเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ไม่ต้องวิตกเรื่องค่าใช้จ่าย ประกันจ่ายให้ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

5 ข้อดีของประกันสุขภาพเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม

เทคนิคในการเลือกซื้อประกันสุขภาพห้เหมาะกับเรา

ท่ามกลางภาวะวิกฤตโรคระบาดในปัจจุบันทำเอาหลายคนกังวลและสับสนเกี่ยวกับการทำประกันสุขภาพ เพราะมีหลายบริษัท ต่างออกโปรโมชันประกันให้เลือกใช้งาน จนไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกทำประกันแบบไหนดี