ข้อดีของการซื้อประกันกับตัวแทน

ข้อดีของการซื้อประกันกับตัวแทน

การซื้อประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ หรือ ประกันโรคร้ายแรง นับเป็นการวางแผนการเงินรูปแบบหนึ่ง