ถ้ายกเลิกประกันชีวิตจะได้รับเงินคืนไหม ?

ยกเลิกประกันชีวิตได้เงินคืนหรือไม่

คำถามนี้น่าจะเป็นปัญหาของหลาย ๆ คนที่ตัดสินใจซื้อประกันไป และเกิดความรู้สึกไม่อยากส่งเบี้ยต่อแล้ว แม้ว่าการทำประกันชีวิตจะมีประโยชน์ แต่การยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม์