Tag Archives: วางแผนการเงิน

5 แนวคิดการวางแผนมรดกแบบคนรวย

5 แนวคิดการวางแผนมรดกแบบคนรวย บรรดาคนรวยที่วางแผนโอนทรัพย์มรดกให้ลูกหลานต้องคิดถึงภาษีมรดกจากการให้อสังหาริมทรัพย์ เงินฝาก ยานพาหนะหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ

สำรวจความพร้อมก่อนมีลูก

เราพร้อมจะเป็นพ่อแม่หรือยัง เราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้หรือไม่ เชื่อว่าหลายคนมีคำถามนี้ในใจและวางแผนทำ ประกันสุขภาพเด็ก

สรุปบทเรียนที่ได้จากวิกฤติโควิด

สรุปบทเรียนที่ได้จากวิกฤติโควิด ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 และความตกต่ำทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เราได้เรียนรู้และได้คิดอะไรมากมาย เพราะชีวิตมีความไม่แน่นอนและเรื่องไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้เสมอ จำเป็นต้องมีหลักประกันที่ช่วยให้ความมั่นคงในชีวิต

มีประกันของบริษัทอยู่แล้ว จำเป็นต้องซื้อ ประกันสุขภาพ ไหม

บรรดามนุษย์เงินเดือนทั้งที่เป็นข้าราชการ, พนักงานบริษัทหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้น โดยทั่วไปมักจะได้รับสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาลไว้อยู่แล้ว หลายคนจึงมักนิ่งนอนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำประกันเพิ่มเติม

ข้อดีของการซื้อประกันกับตัวแทน

การซื้อประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ หรือ ประกันโรคร้ายแรง นับเป็นการวางแผนการเงินรูปแบบหนึ่ง

วางแผนซื้อประกันยังไง ไว้ใช้ลดหย่อนภาษี

วางแผนซื้อประกันยังไง ไว้ใช้ลดหย่อนภาษี หลายคนคงทราบดีว่า ประกันสุขภาพ เป็นประกันที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่โรคร้ายได้เข้ามาทำลายความสุขในการดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น โดยนอกจากการทำประกันจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจแล้วยังถือเป็นการวางแผนการเงินรูปแบบหนึ่ง

ทำไมถึงต้องวางแผนภาษี

ภาษี (Tax) คือ เงินที่รัฐบาลขอเรียกเก็บจากประชาชนและผู้ประกอบการที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศในด้านต่าง ๆ

วางแผนการเงินอย่างไรในช่วงวิกฤติ

ในช่วงวิกฤติของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค โควิด-19 (COVID-19) นั้น คงทำให้หลาย ๆ ครอบครัวได้รับผลกระทบทางด้านการเงินไม่ใช่น้อย ทั้งรายได้น้อยลงไม่พอใช้จ่าย