มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว จำเป็นต้องซื้อประกันโควิดไหม?

ถ้ามีประกันสุขภาพอยู่แล้ว จำเป็นต้องซื้อประกันโควิดมั้ย

เราควรออกกำลังกายรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในวันนี้จะมากล่าวถึงประกันโควิด หากผู้เอาประกันมีประกันสุขภาพ อยู่แล้วจำเป็นที่จะต้องซื้อเพิ่มอีกหรือไม่